Biz Harika Bir Aileyiz

Kendi alanlarında tam profesyonel eğitim ve tecrübeye sahip güçlü bir denetim ailesiyiz.

Prof. Dr. Müslüm TURANYMM-Bağımsız Denetçi

1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Müslüm Turan bir süre İstanbul’da avukatlık yaptıktan sonra 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kamu Hukuku alanında doktor unvanını almıştır. 2005 yılında profesör olan Müslüm Turan 2012 yılında emekli olmuştur. 2012 yılında AYMMO üyesi olarak Mersin’de yeminli mali müşavir sıfatı ile başladığı serbest meslek hayatını halen İYMMO üyesi olarak İstanbul’da sürdürmektedir. Müslüm Turan’ın vergi hukuku alanında  “En Son Değişikliklerle ÖTV” ve dış ticaret konusunda “Tüm Yönleriyle İhracat “ adlı kitapları bulunmaktadır.

Image Denetim mali işler koordinatörü olan Müslüm Turan yeminli mali müşavir ve bağımsız denetçi olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Sadık GEYİKYMM

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Sadık Geyik, Maliye Bakanlığında Gelirler Kontrolör Muavini olarak başladığı meslek hayatını Gelirler Kontrolörü, Gelirler Baş kontrolörü, Gelirler Kontrolörleri Adana Grup Başkanlığı ve İstanbul Grup Başkanlığında sürdürmüş ve 2005 yılında emekli olmuştur.

Çalışma yaşamı içinde 10 yıl süreyle MASAK Mali Suçlar ’da görev yapan Sadık Geyik, Image Denetim bünyesinde yeminli mali müşavir ve bağımsız denetçi olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Emin Cem KAHYAOĞLUAvukat Dr.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Emin Cem Kahyaoğlu, Ticaret, Şirketler, Kıymetli Evrak (Kambiyo Senetleri, Hisse Senetleri), Sözleşmeler, Fikri Mülkiyet (Eser Sahipliği Hakları), Sınai Mülkiyet (Marka, Patent, Tasarım Hakları), Rekabet, Tüketici, Kara Taşıma Hukuku dallarında uzman olup 1983 yılından günümüze Avukat, Hukukçu Bilirkişi ve Öğretim Üyesi olarak meslek hayatını sürdürmektedir.

Avukat Dr. Emin Cem Kahyaoğlu, “Avrupa Anonim Ortaklığında Yürütme Kurulu” isimli yüksek lisans ve “Banka Garantileri” isimli doktora tezlerinin sahibi olup alanına ilişkin yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Emin Cem Kahyaoğlu Image Denetim bünyesinde danışman ve avukat olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Lider uzmanlardan oluşan ekibimiz

Kutluhan BOZKURTAvukat DOÇ. DR.

Kutluhan Bozkurt, lisans derecesini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1990 yılında almıştır. İstanbul’da 2 yıl serbest avukatlık yaptıktan sonra 1995-1999 yılları arasında farklı şehirlerde Hâkim olarak görev yapmıştır. Doktora eğitimini Şubat 2000 – Haziran 2004 yılları arasında, Avrupa Birliği Hukuku ve Devletler Genel Hukuku Anabilim dallarında; Avusturya, Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Aynı süreçte; Almanya, Münih Ludwig Maximilians Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, Avrupa ve Uluslararası Ekonomi Hukuku alanlarında yüksek lisans eğitimini (LL. M. Eur.) tamamlamıştır. 2004-2006 döneminde Denizbank AG Hukuk İşleri Müdürü olarak Viyana’da görev yapmıştır. Daha sonra, 2006–2007 yılları arasında Birleşmiş Milletler Üniversitesinde, Belçika/Bruges, doktora sonrası araştırmalarda bulunmuştur. 2009-2012 döneminde Belçika/Anvers’te, A Law Uluslararası Avukatlık Firmasında çalışmıştır.

Çalışma alanlarını; AB, AB ve Uluslararası Hukuk, AB ve Uluslararası Ekonomi Hukuku, Uluslararası Yatırım Hukuku, Bankacılık Hukuku, Enerji ve Petrol Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Taşınmaz Hukuku, Yabancılar Hukuku, AİHM’ne Bireysel Başvurular, Proje Yönetimi ve Proje Uzmanlığı oluşturmaktadır. Ayrıca, Uluslararası ve AB projelerine de 2012 yılından beri uzman olarak katılan Doç. Dr. Kutluhan Bozkurt,  Image Denetim bünyesinde danışman olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Müge TURANDenetçi - Mali Müşavir

1993 yılında iş hayatına başlayan Müge Turan birçok kurumsal firmada muhasebe, finans ve personel işlerini kapsamına alan yöneticilik pozisyonlarında çalıştı. Şirketlerin mali ve finansal tablolarının Tek Düzen Muhasebe Sistemi, TMS ve TFRS’ye uygun olarak düzenlenmesi ve raporlanması sürecinde uzmanlaşmıştır. Aynı zamanda şirketlerin kurumsallaşma süreci bağlamında personel tedariki, eğitimi ve denetimi hususlarında geniş tecrübeye ve donanıma sahip bulunmaktadır.

Alanında bir çok sertifika ve belgeye sahip bulunan Müge Turan’ın “En Son Değişikliklerle ÖTV” isimli yayımlanmış bir kitabı; “Atıkların İthalatı, İhracatı ve Transit Geçişine İlişkin Uygulamanın Esasları”, “Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Şartlı Muafiyet Sistemi”, “Hariçte İşleme Rejimi Kapsamında Üçgen Trafik Uygulaması”, “Iskonto ve Promosyonlarda ÖTV”, “Karayolu ile Uluslararası Taşıma Sözleşmelerine Genel Bir Bakış”, “Ortak Girişimler (JointVenture)”, “Promosyon Ürünleri, Numune ve Eşantiyonlarda ÖTV Uygulaması”, “Taşıma Senedi (CMR Belgesi)”, “Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimlerinde KDV istisnası”, “Zayi Olan Malların Vergi Yasaları Karşısındaki Durumu” isimli yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

İmge Denetim ve Danışmanlık Limited Şirketi’nin kurucu ortağı olan Müge Turan, Image Denetim bünyesinde denetim ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürmektedir.

Fatma Esenyel HANAZAvukat Dr.

Avukat Dr. Fatma Esenyel HANAZ, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk alanında “AB Hukukuyla Mukayeseli Olarak İltibas Suretiyle Gerçekleştirilen Haksız Rekabet Halleri” isimli çalışmasıyla tamamlamış ve mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk alanında sürdürdüğü doktora eğitimini “Kişilik Hakkının Kitle İletişim Araçlarıyla İhlalinde Sorumluk ve Uygulanacak Hukuk” başlıklı teziyle tamamlayarak 2018 yılında hukuk doktoru unvanını kazanmıştır. Yüksek lisans ve doktora eğitimi sırasında avukatlık faaliyetini sürdürmüştür. Milletlerarası Özel Hukuk alanında lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler veren Fatma Esenyel Hanaz, ayrıca Kitle İletişim Hukuku ve Kişisel Verilerin Korunması Hukuku alanında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Çalışma alanlarını; Milletlerarası Özel Hukuk, Milletlerarası Aile ve Çocuk Hukuku, Uluslararası Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması, Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının Tanıma ve Tenfizi, Yabancılar Hukuku, Vatandaşlık Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması ve Medya Hukuku oluşturmaktadır.

Avukat Dr. Fatma Esenyel HANAZ, Image Denetim bünyesinde danışman olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Mehmet KARAÇİZMELİMali Müşavir

1987 Şanlıurfa doğumlu olan Mehmet Karaçizmeli 2013 Yılında Bilecik Üniversitesi- İktisadi İdari Bilimler Fakültesi-İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. 2014 yılında mali müşavirlik sınavını kazanarak muhasebe mesleğinde stajyer olarak işe başlamıştır. 2017 yılında Mali Müşavirlik Ruhsatını alarak özel sektörde şirket bünyesinde çalışmış ve 2018 yılında bir fiil büro faaliyeti ile meslek mensubu olarak görevini ifa etmektedir. Ayrıca birçok şirketin konkordato projesinde görev almıştır.

Ümit Süha ÜNALAvukat

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Ümit Süha ÜNAL, Ticaret ve Şirketler Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, İnşaat Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku alanlarında çalışmaktadır.

Hali hazırda Hacettepe Üniversitesi Ekonomi ve Enerji Hukuku programında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Hacettepe Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi öğrenci temsilciği, Öğrenci Temsilciler Konseyi yönetim kurulu üyeliği ve başkan vekilliği görevlerini üstelenen Ümit Süha Ünal, halen Hacettepe Üniversitesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.

Kurs&Proje: United Nations UNCTAD International Investment Agreements University Mapping Project 2014, University of the Pasific, McGeorge School of Law (Sacramento) Salzburg Summer Program – Fundamental Rights in US and Europe Salzburg, Avusturya, Temmuz 2013, International Law Instute – Amerikan Hukuk Sistemi ve İş Hukuku’na Giriş Eğitimi, Nisan 2014 Ankara, Lila Language School – IELTS Course Liverpool, England, Temmuz-Eylül 2013.

Ferhat YOSMASerbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi

1978 Giresun doğumlu olan Ferhat Yosma Anadolu Üniversitesi-İşletme Fakültesi mezunudur. Özel sektörde Finans Müdürlüğü ,Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü departmanlarında çalışmıştır. Serbest Muhasebeci  Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi ‘dir.

Ferhat Yosma , Image Denetim bünyesinde finans ve denetim uzmanı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Takımımıza Katılın

Bize katılmak ister misin?