Image Denetim, şirketlerin mali tablolarını finansal raporlama standartları doğrultusunda inceleyerek işletmenin mali/finansal durumu ve işletmenin faaliyetlerinin sonuçlarının doğru ve gerçek şekilde gösterip göstermediği hususunda bağımsız denetim hizmeti vermektedir.

Bu kapsamda denetimlerimiz, Uluslararası Denetim Standartları ve Türkiye Denetim Standartlarına uygun olarak ve muhasebe kayıtlarının doğrulanmasına yönelik gerekli denetim prosedür ve teknikleri ile gerçekleştirilmekte olup başlıca aşağıdaki hususları içermektedir

Finansal Tabloların Denetimi ve Raporlanması

UFRS Raporlaması

Özel Amaçlı Denetimler

Uygunluk Denetimleri

İç Denetim

Kurumsal Raporlama

Faaliyet Denetimi

Hata, Hile ve Usulsüzlük Denetimi

Mali analiz ve Risk Değerlendirmeleri

Şirket Değerleme