Image Denetim, verdiği tasdik hizmetleriyle, vergisel risk doğurabilecek hatalara karşı müşterilerine bilgi vererek önlem almalarını ve müşterilerinin olası vergisel inceleme durumlarından korunmasını sağlamaktadır.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Eklerinin Tasdiki (Tam Tasdik)

Gelir Vergisi Beyannamesi ve Eklerinin Tasdiki (Tam Tasdik)

Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporu

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Prim İnceleme Raporu

Yeniden Değerleme Tasdik Raporu

Kurumlar Vergisi İstisna ve İndirim Tasdik Raporu

Yatırım İndirimi Tasdik Raporu

Üretim Tasdik Raporu

Dahilde İşleme İzini Belgesi Kapatılmasına İlişkin Tasdik Raporu

Özel Tüketim Vergisi Kapsamında Tasdik Raporları

Yatırım İndirimi İstisnası Tasdik Raporu

Ar-Ge İndirimi ve harcamaları değerlendirme Tasdik Raporu

Gümrük Genel Tebliği Kapsamında Tasdik Raporları

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Tasdik Raporu

Kamu İhale Genel Tebliğ Kapsamında Düzenlenen Raporlar

Sermayenin Ödendiğinin Tespiti Raporu

Sermayeye İlave Edilecek Ortak Alacaklarının Tespiti Raporu

Sermayeye İlave Edilecek Sermaye ve Kar Yedeklerinin Tespiti Raporu

Öz Kaynaklarda Yer Alan Özel Fonların Sermayeye İlave Edilmesi İlişkin Rapor

Öz Varlık Tespitine İlişkin Tasdik Raporu

Cari Yıl Kârının Sermayeye İlave Edilmesine İlişkin Tasdik Raporu

Geçmiş Yıl Kârlarının Sermayeye İlave Edilmesine İlişkin Tasdik Raporu