Deprem Bölgesinde Kısa Çalışma Ödeneğinin Uzatılması

Deprem Bölgesinde Kısa Çalışma Ödeneğinin Uzatılması

DEPREM BÖLGESİNDE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEME

22/02/2023 tarihli 32112 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çalışma ve sosyal güvenlik alanında bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerden biri de olağanüstü hal ilan edilen illerde olağanüstü hal süresince depremin etkilerinden kaynaklı bölgesel kriz gerekçesiyle işverenlerin Türkiye İş Kurumu’na yaptıkları kısa çalışma başvuruları için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek il/ilçelerde bulunan işyerleri ve/veya deprem sebebiyle yıkık, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı olduğunu belgeleyen işyerleri için uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi verilmesidir.

Söz konusu kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi 29.07.2023 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 7410 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile uzatılmıştır.6.2.2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bölgesel kriz gerekçesiyle 8/5/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi işverenlerin başvurması koşuluyla daha önceden kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla;

  • 8.5.2023 tarihi ve öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 9/5/2023 tarihinden itibaren (bu tarih dâhil),
  • 8.5.2023 tarihinden sonra kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihini izleyen tarihten itibaren (bu tarih dâhil), 7.8.2023 tarihine kadar yeni bir uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın uzatılmıştır.