Petrol ve Petrol Türevi Ürünlerde Maktu ÖTV Artışları

Petrol ve Petrol Türevi Ürünlerde Maktu ÖTV Artışları

 

PETROL VE PETROL TÜREVİ ÜRÜNLERDE  MAKTU ÖTV ARTIŞLARI 

 

14.07.2023 tarihli ve 7456 sayılı Yasa ile yapılan düzenlemeyle ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan benzin ve motorin gibi ürünler için belirlenen maktu vergi tutarlarını, her bir mal itibarıyla söz konusu listede yer alan veya yeniden belirlenmiş sayılan en yüksek vergi tutarının beş katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanına yetki verilmiştir.

Bu yetkiye istinaden çıkarılan 15.7.2023 tarih ve 7390 saylı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4760 sayılı ÖTV Kanunu eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan akaryakıt ürünleri, LPG, doğalgaz, biodizel gibi mallar ile (B) cetvelinde yer alan solvent türevleri, gazyağı, bazyağ, madeni yağlar ve katkı maddelerinde uygulanan maktu ÖTV tutarlarında artış yapılmıştır. Söz konusu Karar 16.7.2023 tarihli ve 32250 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Karar kapsamında petrol ve petrol türevi ürünlerde yapılan maktu ÖTV tutarlarında artışlar aşağıdaki iki tabloda gösterilmiştir.

(I) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ

G.T.İ.P. No 

Mal İsmi 

Eski ÖTV tutarı (TL) 

Birimi 

Yeni ÖTV Tutarı (TL)

2710.12.41.00.00 

 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) Oktanı (RON) 95'den az olanlar 

2,1500 

Litre 

6,4049

2710.12.45.00.11 

 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan 

2,5265 

Litre 

7,5265

2710.12.45.00.13 

 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10) 

2,5265 

Litre 

7,5265 

2710.12.45.00.18 

 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Diğerleri 

2,5265 

Litre 

7,5265

2710.12.49.00.11 

 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Kurşunsuz benzin 98 oktan 

2,6485 

Litre 

7,8899

2710.12.49.00.12 

 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10) 

2,6485 

Litre 

7,8899

710.12.49.00.18 

 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Diğerleri 

2,6485 

Litre 

7,8899

2710.12.51.00.00 

 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) Oktanı (RON) 98'den az olanlar 

2,1800 

Litre 

6,4943

2710.12.59.00.00 

 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar 

2,1800 

Litre 

6,4943

2710.19.43.00.11 

 (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) Motorin 

2,0559 

Litre 

7,0559

2710.19.43.00.17 

 (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) Damıtık denizcilik yakıtı 

1,7945 

Litre 

6,1588

2710.19.43.00.29 

 (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) Diğerleri 

1,7945 

Litre 

6,1588

2710.19.46.00.18 

 (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler) Damıtık denizcilik yakıtı 

1,7945 

Litre 

6,1588

2710.19.46.00.29

 (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler) Diğerleri 

1,7945 

Litre 

6,1588

2710.19.47.00.18 

 (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'I geçmeyenler) Damıtık denizcilik yakıtı 

1,7945 

Litre 

6,1588

2710.19.47.00.19

 (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'I geçmeyenler) Diğerleri 

1,7945 

Litre 

6,1588

2710.19.48.00.11 

 (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler) Damıtık denizcilik yakıtı 

 1,7245 

Litre 

5,9185

2710.19.48.00.18 

 (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler) Diğerleri 

1,7245 

Litre 

5,9185

2710.20.11.00.11 

 (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) Motorin 

 2,0559 

Litre 

7,0559

2710.20.11.00.19

 (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) Diğerleri 

1,7945 

Litre 

6,1588

2710.20.15.00.00 

 (Gaz oiller) Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler 

1,7945 

Litre 

6,1588

710.20.17.00.00 

 (Gaz oiller) Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'I geçmeyenler 

1,7945 

Litre 

6,1588

2710.20.90.00.00 

Diğer yağlar 

1,7245 

Litre

5,9185

710.19.62.00.10 

 (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler) Kalorifer Yakıtı 

0,4760 

Kilogram 

1,6336

2710.19.62.00.11 

 (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler) Fuel oil 

0,4760 

Kilogram 

1,6336

2710.19.62.00.31 

 (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler) Artık denizcilik yakıtı 

0,4760 

Kilogram 

1,6336

2710.19.62.00.39 

 (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler) Diğerleri 

0,4760 

Kilogram 

1,6336

710.19.64.00.10 

 (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1'igeçen fakat %1'i geçmeyenler Kalorifer Yakıtı 

0,2370 

Kilogram 

0,8134

2710.19.64.00.11 

 (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat %1'i geçmeyenler) Fuel oil 

0,2370 

Kilogram 

0,8134

2710.19.64.00.31 

 (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'Ii geçen fakat %1'I geçmeyenler) Artık denizcilik yakıtı 

0,2370 

Kilogram 

0,8134

2710.19.64.00.39 

 (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'I geçen fakat %1'i geçmeyenler) Diğerleri 

0,2370 

Kilogram 

0,8134

2710.19.68.00.11 

 (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler) Yüksek kükürtlü fuel oil 

0,2240 

Kilogram 

0,7688

2710.19.68.00.31 

 (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler) Artık denizcilik yakıtı 

0,2240 

Kilogram 

0,7688

2710.19.68.00.39 

 (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler) Diğerleri 

0,2240 

Kilogram 

0,7688

710.20.31.00.00 

 (Fuel oiller) Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler 

0,4760 

Kilogram 

1,6336

2710.20.35.00.00 

 (Fuel oiller) Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat %1'i geçmeyenler 

0,2370 

Kilogram 

0,8134

710.20.39.00.00 

 (Fuel oiller) Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler 

 0,2240 

Kilogram 

0,7688

711.11.00.00.00 

 (Sıvılaştırılmış) Doğal gaz Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar Diğerleri 

0,8599

Standart Metreküp 

2,7944 

2711.12 

 (Sıvılaştırılmış) Propan 

1,7780 

Kilogram 

5,7780

2711.13 

 (Sıvılaştırılmış) Bütan 

1,7780 

Kilogram 

5,7780

2711.19.00.00.11 

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.) Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz) Diğerleri 

1,7780 

Kilogram 

5,7780 

711.21.00.00.00 

 (Gaz halinde olanlar) Doğal gaz Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar 

0,8599 

Standart Metreküp 

2,7944 

2711.29.00.00.11 

 (Gaz halinde olanlar) Propan 

1,7780 

Kilogram 

5,7780

38.26 

Biodizel ve bunların karışımları (Ağırlık itibariyle %70'den az petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler veya içermeyenler) 

1,1209 

Litre 

8 3,8470

 

 

(I) SAYILI LİSTE (B) CETVELİ

G.T.İ.P. No 

Mal İsmi 

Eski ÖTV tutarı (TL) 

Birimi 

Yeni ÖTV Tutarı (TL)

2707.10.00.00.00 

Benzol (Benzen) 

2,4985 

Kilogram 

7,4431

2707.20.00.00.00 

Toluol (Toluen) 

2,4985 

Kilogram 

7,4431

2707.30.00.00.00 

Ksilol (Ksilen) 

 2,4985 

Kilogram 

7,4431

2707.50.00.00.11 

Solvent nafta (Çözücü nafta) 

2,4985 

Kilogram 

7,4431

2707.50.00.00.19 

Diğerleri 

2,4985 

Kilogram 

7,4431

2707.99.19.00.00 

Diğerleri 

2,4985 

Kilogram 

7,4431

2707.99.20.00.00 

Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen 

2,4985 

Kilogram 

7,4431

2709.00.10.00.00 

Tabii gazın kondanseleri 

2,4985 

Kilogram 

7,4431

2710.12.21.00.00 

White spirit 

2,4985 

Kilogram 

7,4431

2710.12.25.00.00 

Diğerleri 

2,4985 

Kilogram 

7,4431

2710.12.90.00.11 

Diğer solventler (Çözücüler) 

2,4985 

Kilogram 

7,4431

2710.12.90.00.19 

Diğerleri 

2,4985 

Kilogram 

7,4431

2710.19.29.00.00 

Diğerleri 

2,4985 

Kilogram 

7,4431

2710.20.90.00.00

Diğer yağlar [Yalnız;

-2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 ve

2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri,

2,4985 

Kilogram 

7,4431

2710.19.81, 2710.19.83,2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.]

1,5007

Kilogram

5,1504

2901.10.00.90.11 

Hekzan 

2,4985 

Kilogram 

7,4431

2901.10.00.90.12 

Heptan 

2,4985 

Kilogram 

7,4431

901.10.00.90.13 

Pentan 

2,4985 

Kilogram 

7,4431

901.10.00.90.19 

Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar 

2,4985 

Kilogram 

7,4431

2902.20.00.00.00 

Benzen (Benzol) 

 2,4985 

Kilogram

7,4431

2902.30.00.00.00 

Toluen (Toluol) 

2,4985 

Kilogram 

7,4431

2902.60.00.00.00 

Etilbenzen 

2,4985 

Kilogram 

7,4431

2909.19.90.00.13 

Metil tersiyer bütil eter (MTBE) 

2,4985 

Kilogram 

7,4431

38.11 

Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar 

2,4985 

Kilogram 

7,4431

3814.00 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar 

0,9390 

Kilogram 

2,7973

3824.99.96.90.68 

Diğerleri 

0,9390 

Kilogram 

2,7973

2710.19.71.00.00 

 (Yağlama yağları; diğer yağlar) Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 

1,5007 

Kilogram 

5,1504

2710.19.75.00.00 

 (Yağlama yağları; diğer yağlar) 2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar 

1,5007 

Kilogram 

5,1504

710.19.81.00.00 

 (Yağlama yağları; diğer yağlar) Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları 

1,5007 

Kilogram 

5,1504

2710.19.83.00.00 

 (Yağlama yağları; diğer yağlar) Hidrolik yağları 

1,5007 5,1504

Kilogram 

5,1504

2710.19.85.00.00 

 (Yağlama yağları; diğer yağlar) Beyaz yağlar, sıvı parafin 

1,5007 

Kilogram 

5,1504

2710.19.87.00.00 

Dişli yağları ve redüktör yağları 

1,5007 

Kilogram

5,1504 

2710.19.91.00.00 

 (Yağlama yağları; diğer yağlar) Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar 

1,5007 

Kilogram 

5,1504

2710.19.93.00.00 

 (Yağlama yağları; diğer yağlar) Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar 

1,5007 

Kilogram 

5,1504

2710.19.99.00.25 

 (Yağlama yağları; diğer yağlar) Diğer madeni yağlar 

1,5007 

Kilogram 

5,1504

2710.19.99.00.11 

 (Yağlama yağları; diğer yağlar) Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock 

1,5007 

Kilogram 

5,1504

2710.19.99.00.98 

 (Yağlama yağları; diğer yağlar) Diğerleri 

1,5007 

Kilogram

5,1504 

2712.20 

Ağırlık itibariyle %0,75'den az yağ içeren parafin 

1,5007 

Kilogram 

5,1504

3801.20.10.00.00 

Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit; yarı- kolloidal grafit 

1,5007 

Kilogram 

5,1504

3819.00.00.00.00 

Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle % 70'den az oranda içeren müstahzar sıvılar 

1,5007 

Kilogram

5,1504

2710.19.25.00.11 

Gazyağı 

1,1367 

Litre 

3,9012

2710.19.25.00.19 

Diğerleri 

1,1367 

Litre 

3,9012

3403.11.00.00.00 

 (Yağlama müstahzarları) Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar 

1,5007 

Kilogram 

5,1504

3403.19.10.00.00 

 (Yağlama müstahzarları) Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler 

1,5007 

Kilogram 

5,1504

3403.19.20.00.00 

 (Yağlama müstahzarları) Hacim olarak en az %25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve en az %60'a kadar geri dönüştürülebilir yağlayıcılar 

1,5007 

Kilogram 

5,1504

3403.19.80.00.00 

 (Yağlama müstahzarları) Diğerleri 

1,5007 

Kilogram

5,1504

3403.91.00.00.00 

 (Yağlama müstahzarları) Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar 

1,5007 

Kilogram 

5,1504

3403.99.00.00.00 

 (Yağlama müstahzarları) Diğerleri 

1,5007 

Kilogram 

5,1504