Temmuz 2023 Vergi ve Harç Artışları

Temmuz 2023 Vergi ve Harç Artışları

VERGİ VE HARÇ ORANLARINDA ARTIŞ

 

7 Haziran 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7343, 7344, 7345, 7346 ve 7347 sayılı beş adet Cumhurbaşkanlığı Kararı ile gelir vergisi, katma değer vergisi, şans oyunları vergilerinde,  BSMV ve harçlarda yeniden düzenlemeye gidilerek vergi ve harç oranları yükseltildi.

7343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nunn 94. maddesinde yer alan, “tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kâr payı sayılan tutarlar üzerinden %0 oranında tevkifat yapılır” düzenlemesi,  “…payları Borsa İstanbul’da işlem gören tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kâr payı sayılan tutarlar üzerinden % 0 oranında tevkifat yapılır” şeklinde değiştirilmiştir. Bu yeni düzenleme uyarınca, söz konusu % 0 tevkifat uygulaması, Borsa İstanbul’da işlem gören tam mükellef sermaye şirket payları ile sınırlandırılmıştır.

7344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 492 Sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı 9 Numaralı Tarifede yer alan maktu harç tutarları yeniden belirlenmiş ve “sürücü belgesi hariç harçlar %50 oranında artırılmış ve ayrıca 8 Numaralı Tarifede yer alan  “yolcu beraberi getirilen telefon kullanma izin harcı” 20.000-TL’ye çıkarılmıştır.

7345 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33. maddesinde yer alan banka ve sigorta vergileri(BSMV) oranı %10’dan %15’e çıkarılmıştır.

7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’ın 1. maddesinde düzenlenen KDV oranları yeniden belirlenmiştir. Buna göre Ekli Listelerde yer alanlar hariç olmak üzere KDV ye tabi işlemler üzerinden alınan genel KDV oranı %18’den % 20’ye ve II Sayılı Ekli Listede yer alan KDV’ye tabi işlemler üzerinden alınan KDV oranı %8’den %10’a çıkarılmıştır. Aynı Kararın Eki (II) sayılı listenin 37. sırası  “ Diş fırçası ve macunu, diş iplikleri” olarak değiştirilmek suretiyle daha önce II Sayılı Listede yer alan sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete II Sayılı Listeden çıkarılmış ve böylece bu ürünlerde KDV oranı % 8’den %20’ye yükseltilmiştir. 

7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 5602 Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 6.maddesinin 4. fıkrasında yer alan oranlar; spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde % 10, at yarışlarında % 14 ve diğer şans oyunlarında % 20 olarak yeniden düzenlenmiştir. Böylece şans oyunları hasılatından alınan vergi oranları yüzde yüz artırılmıştır.