Av. Dr. Emin Cem Kahyaoğlu

Av. Dr. Emin Cem Kahyaoğlu

Av. Dr. Emin Cem Kahyaoğlu

Ticaret Hukuku

Av. Dr. Emin Cem Kahyaoğlu

Borçlar Hukuku , Ticaret Hukuku , Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku uzmanlık alanlarına girmektedir. Anılan konularda müvekkil ve danışanlara doğru ve hızlı çözüm sağlamaktadır.

Özellikle şirket sözleşmeleri de dahil olarak her türlü sözleşme hazırlıkları ve yorumlamalarında , eser sahipliği , marka ve patent uyuşmazlıklarında , rekabet hukuku ile ilgili hizmetlerde , arazi uyuşmazlıklarında   danışmanlık faaliyetlerinde bulunmakta ve vekalet almaktadır.

Av. Dr. Emin Cem Kahyaoğlu'nun müvekkilleri arasında , çok hisseli taşınmaz sahipleri , beyaz eşya ve mobilya ticareti ile iştigal eden firma sahipleri bulunmaktadır.