Av. Dr. Hasan Oral

Av. Dr. Hasan Oral

Av. Dr. Hasan Oral

Vergi Uyuşmazlığı Uzmanı

Av. Dr. Hasan Oral, sadece vergi uyuşmazlıklarından kaynaklanan davalar alanında avukatlık mesleğini yürütmektedir. Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma ve düzenleme suçları, bu suçlardan kaynaklanan vergi ve ceza davaları, KDV iadesi, özel esaslardan çıkatılma gibi VUK ve Gümrük Kanunu’na aykırılığa ilişkin uyuşmazlıklar uzmanlık alanına girmektedir.

UKÜ Vergi Hukuku öğretim üyeliği ve TBB İdare ve Vergi Hukuku sözcülüğü görevlerini sürdürmektedir.