Mehmet Karaçizmeli

Mehmet Karaçizmeli

Mehmet Karaçizmeli

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Şirketlere vergi mevzuatı ve güncel değişiklikler ile ilgili bilgi paylaşımları yapar. Şirketlerin iç kontrolleri ve muhasebe konuları ile ilgili işlemlerini vergi mevzuatına uygun gerçekleştirerek kayıtlara alınmalarını sağlar ve denetler. Şirketlere ait Raporlama, Bütçe ve İş planlamalarını hazırlar ve gelir-gider kontrollerini sağlayarak hesapların analizini yapar. Şirket Kuruluş, Bölünme, Nakil, Şube işlemlerini titizlikle tamamlanmasını sağlar. İK ve Bordrolama, özlük dosyaları konularında hizmet verir. Konkordato süreçlerinde bulunmuştur.