Bordro ve Personel İşlemleri

Bordro ve Personel İşlemleri

Bordro ve Personel İşlemleri

İmage Denetim 

Personel işlemleri başlıca aşağıdaki hususları kapsamaktadır:

Personelin işe alımında iş sözleşmesi ve iç yönergenin hazırlanması

İşe giriş-çıkış sigorta belgeleri ve mevcut izin formlarına(ücretli-ücretsiz) istinaden aylık ücret bordrolarının denetimi

Merkez ve varsa şubelerin SGK Müdürlüklerinde açılış işlemlerinin gerçekleştirilmesi

SGK bildirgelerinin hazırlanması, tahakkukların alınması, müşterinin bilgilendirilmesi

Yıllık izin defterlerinin denetlenmesi

İhbar ve kıdem tazminatı ile ücret hesaplamalarının yapılması

Personel özlük dosyalarının hazırlanması ve denetimi