Hata ve Usulsüzlük İncelemesi

Hata ve Usulsüzlük İncelemesi

Hata ve Usulsüzlük İncelemesi

İmage Denetim , Hata ve usulsüzlük denetimi iki açıdan ele alınarak Denetim firmamızca yerine getirilmektedir: Mevcut işletme muhasebe sistemi içinde olası hata ve hilelerin tespit edilerek mükelleflerimizin zarar görmesinin engellenmesi, usulsüzlükler ve potansiyel risklerin tespit edilerek etkisiz kılınması.

Image Denetim, teknolojik olanaklardan da yararlanarak firmalarımızın işletme bünyesinde olası hata ve usulsüzlük incelemesini raporlamakta ve firma yetkilileriyle bu hususu detaylı bir şekilde paylaşma konusunda özel bir duyarlık göstermektedir.