İç Denetim

İç Denetim

İç Denetim

İmage Denetim , Mükellef firmalarımızın mali tabloların güvenilirliğini artırmak ve şirketlerinin işleyiş mekanizmasının mevcut hukuki ve mali mevzuata uygun hale getirmek için gerçekleştirdiğimiz İç Denetim, firmaların etkin ve verimli işleyişinde eksik hususları tespit etmeye ve bu konularda iyileştirme önerilerini sunulmasına yönelik bir denetim hizmetidir.

Image Denetim olarak, iç denetim işlevini şirket yapısının bir bileşeni haline getirmek isteyen mükelleflerimiz için iç denetim yönergesi oluşturmaktayız. Bu yönerge kapsamında iç denetim birimlerinin işlevsel-yapısal organizasyon sağlanarak personelinin yetki ve görev şeması çıkarılmaktadır.