KDV ve ÖTV Kanunu’ndan Kaynaklanan Vergi İadesi

KDV ve ÖTV Kanunu’ndan Kaynaklanan Vergi İadesi

KDV ve ÖTV Kanunu’ndan Kaynaklanan Vergi İadesi

Image Denetim, işletmelerin Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi kapsamında KDV ve ÖTV vergi iadesi alacağına ilişkin işlemler hususunda her zaman yanınızdadır.

KDV iadesi, KDV’den istisna ve indirimli orana tabi teslim ve hizmetleri bulunan mükelleflerin faaliyetleri dolayısıyla alış faturaları ve benzeri vesikalarda gösterilen ödedikleri KDV’nin, vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV’den fazla olması hallerinde, indirim yoluyla gideremedikleri ve iade hakkı doğuran işlemler dolayısıyla ödedikleri KDV’nin Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre nakden veya mahsuben alınmasıdır.

Özel tüketim vergisi, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli  I, II, III ve IV sayılı listelerdeki malların teslimi, ilk iktisabı, ithalâtı veya müzayede yoluyla satışından bir defaya mahsus olarak alınan, harcamalar üzerinden alınan dolaylı bir vergidir. Listelerdeki mallara bağlı olarak iade sürecinde özellikli durumlar içeren özel tüketim vergisi kapsamında iade ve mahsup işlemleri firmamız tarafından titizlikle yerine getirilmektedir.

Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi iade işlemleri; Denetim firmamız tarafından vergi mevzuatının ve mali pratiğin izin verdiği zaman aralığını en iyi şekilde değerlendirerek sonuçlandırır.

Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi mevzuatı kapsamında danışmanlık hizmeti veren Image Denetim, iade hakkı bulunan firmaların iade talep tutarlarının eksiksiz tespiti, inceleme ve raporlama sürecinin en kısa süre içinde tamamlanarak talep edilen tutarın nakden ya da mahsuben firma hesabına intikali hususunda hizmet sunmaktadır.