Mali Mevzuatta Yer Alan Teşvik, İstisna ve Destekler

Mali Mevzuatta Yer Alan Teşvik, İstisna ve Destekler

Mali Mevzuatta Yer Alan Teşvik, İstisna ve Destekler

İmage Denetim , Mükelleflerimize sektörel nitelikleri bağlamında kendilerine mali ve vergisel mevzuatın sağladığı teşvik, destek istisna ve destekler hususunda bilgilendirme ve bu desteklerden eksiksiz yararlanmaları hususunda hizmet vermekteyiz.

Bu bağlamda mevcut teşvik mevzuatlarını oluşturan; SGK Teşvik Düzenlemesi, Ar-Ge Teşvik Düzenlemesi,  Teknopark Teşvik Düzenlemesi,  Marka, Fuar, sergi, Panayır Teşvik Düzenlemesi, Yatırım Teşvik Düzenlemesi, Serbest Bölge Teşvik Düzenlemesi,  Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Düzenleme ve diğer düzenlemeleri ekibimiz tarafından sürekli olarak izlenmekte; firmalarımızın ihtiyaçları doğrultusunda yorumlanarak uygulamaya geçirilmektedir.