Muhasebe İşlemleri

Muhasebe İşlemleri

Muhasebe İşlemleri

İmage Denetim 

Ekonomik hayatın ve yasal mevzuatın dinamik yapısı, şirketlerin muhasebe, vergi, finansal raporlama, bordro gibi faaliyetlerini şirket iktisadi rasyonalitesinin temeli haline getirmiş; bu da muhasebe işlemlerinin en rasyonel şekilde yürütülmesi zorunluluğunu doğurmuştur.  Muhasebe işlemlerinde doğru ve rasyonel bir işletimin sağlanması ve yetkin mali danışmanlarla çalışılması firmaların kendi faaliyet alanlarında daha güvenli hareket etmelerine olanak sağlamaktadır.

Image Denetim’in mali müşavirlik alanında ayrıca mükellef işletmelerimizin muhasebe kayıtlarının Tek Düzen Hesap Planı doğrultusunda kontrolü, kayıtların doğru yapılıp yapılmadığının denetlenerek tespit edilmesi, hatalı kayıtların düzeltilmesi, SSK bildirgelerinin yasal çerçeveye uygun ve doğru olarak düzenlenip düzenlenmediğini kontrol edilmesini içermektedir.

Ayrıca aylık, üçer aylık ve yıllık olmak üzere dönem sonu kapanışlarının yapılması ve firmaların tek düzen hesap planına uygun mali tablolarının hazırlanması, stok maliyet tablolarının oluşturulması, kasa, banka, müşteri ve satıcı hesap mutabakatlarının yapılması, Yıllık Kurumlar Vergisi, Yıllık Gelir Vergisi Stopaj, Kurumlar Geçici Vergisi, Gelir Geçici Vergi, KDV, KDV2, Muhtasar, ÖTV; BSMV, Damga Vergisi beyannamelerinin verilmesi hususlarında hizmet vermektedir.