Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri

Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri

Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri

Image Denetim, şirketlerin mali tablolarını finansal raporlama standartları doğrultusunda inceleyerek işletmenin mali/finansal durumu ve işletmenin faaliyetlerinin sonuçlarının doğru ve gerçek şekilde gösterip göstermediği hususunda denetim hizmeti vermektedir.

Bu kapsamda denetimlerimiz, Uluslararası Denetim Standartları ve Türkiye Denetim Standartlarına uygun olarak ve muhasebe kayıtlarının doğrulanmasına yönelik gerekli denetim prosedür ve teknikleri ile gerçekleştirilmektedir. Finansal Tabloların Denetimi ve Raporlanması, Özel Amaçlı Denetimler, Uygunluk Denetimleri, İç Denetim, Kurumsal Raporlama, Faaliyet Denetimi, Hata, Hile ve Usulsüzlük Denetimi ve Mali analiz ve Risk Değerlendirmeleri başlıca mali müşavirlik bağlamında gerçekleştirdiğimiz başlıca işlemleri ifade etmektedir.

Image Denetim’in mali danışmanlık alanında verdiği başlıca hizmet; muhasebe kayıtlarının kontrolü, kayıtların doğru yapılıp yapılmadığının, vergi kaybına neden olup olmadığının denetlenmesi ve tespit edilmesi, hatalı kayıtların düzeltilmesi, KDV beyannameleri, Muhtasar Beyannameler, Geçici Vergi Beyannameleri, SSK Bildirgelerinin yasal çerçeveye uygun ve doğru olarak düzenlenip düzenlenmediğini kontrol edilmesini içermektedir.